Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan

Vegaplan vzw werd in 2003 opgericht door de leden van het Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG), die de verschillende sectoren verenigt, en door de landbouworganisaties (Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l'Agriculture).
 
Vegaplan vzw richt zich in eerste instantie tot landbouwbedrijven en loonwerkers die een certificaat willen behalen voor de Vegaplan Standaard of voor Sectorgids (met de eisen gevraagd door het FAVV). Daarnaast richt Vegaplan vzw zich tot alle afnemers van de primaire plantaardige sector (dit zijn de bedrijven uit de “handel in en verwerkende industrie van plantaardige grondstoffen”) om de kwaliteit binnen de plantaardige sector te bevorderen.

De opdracht van Vegaplan vzw is het administratief beheer van de Vegaplan Standaarden (voor de landbouwers en voor de loonwerkers) en van de Sectorgidsen (G-040 voor de Primaire plantaardige productie en de niet-eetbare tuinbouwproductie en G-033 voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken).
 
Het beheer van de Vegaplan Standaard en bijhorende sectorgidsen omvat de volgende taken:

  • De ontwikkeling en het beheer van de lastenboeken.
  • Het beheer van de databank waarin alle deelnemers en hun certificatiestatus ingevoerd zijn.
  • Internationale samenwerkingen en het promoten van de uitwisselbaarheid met gelijkaardige buitenlandse systemen.
  • Informatie en communicatie aan alle geïnteresseerden.
  • Het organiseren van opleidingen en geven van advies aan certificeringsinstellingen met het oog op een eenduidige interpretatie van de eisen uit de lastenboeken.
  • Het overleg met het FAVV en de gewestelijke overheden betreffende de eisen uit de lastenboeken.

 

Hier kan u een volledige presentatie van Vegaplan vzw, haar kenmerken, troeven en ambities downloaden.