Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

OVPG

OVPG is het Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de Plantaardige Grondstoffen en producten.
Samen met Agrofront en Landbouw-Service vzw staat OVPG in voor de inhoud en de ontwikkeling van respectievelijk de Vegaplan Standaard Plantaardige Productie en de Vegaplan Standaard Loonwerk.

Op 6 juli 2005 werd OVPG vzw opgericht.
Het maatschappelijk doel van deze vzw is bij te dragen tot de uitbouw van voedselveiligheid- en kwaliteitsborgingsystemen in de keten van de plantaardige sector door:

 • Studie, ontwikkeling en promotie van standpunten betreffende voedselveiligheid- en kwaliteitsborgingsystemen, met inbegrip van gemeenschappelijke standpunten van haar leden die de vereniging mandateren.
 • Overleg tussen de verschillende subsectoren in de keten van de plantaardige sector.
 • Overleg met de andere schakels uit de voedselketen en de overheid, zonder hierbij in de plaats te treden van haar leden.
 • Overleg met ontwikkelaars van andere systemen met het oog op de realisatie van uitwisselbaarheid.
 • Informatie en dienstverlening aan de leden.

OVPG bestaat uit de volgende leden:

 • Belgapom (handel in en verwerking van aardappelen)
 • BFA (beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten)
 • Fegra (granen)
 • Cefi Belgium (verwerking van cichorei)
 • KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders)
 • Fresh Trade Belgium (handel in groenten en fruit)
 • Subel (vereniging van Belgische suikerproducenten)
 • Vegebe (Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven – handel en verwerking van industriegroenten)
 • VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties)