Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Persbericht: Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter en publiceert zijn jaarverslag 2020

08.07.2021

Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter

 


De raad van bestuur van Vegaplan heeft tijdens zijn algemene vergadering van 15 juni 2021 de heer Steven De Cuyper verkozen tot voorzitter van de vereniging.

Steven De Cuyper is Agro-Directeur bij Agristo nv, een Belgische onderneming en belangrijke wereldspeler in de ontwikkeling en productie van diepgevroren aardappelproducten. Als voorzitter van Vegaplan volgt hij de heer Mathieu Vrancken op, lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de Sectorvakgroep Akkerbouw bij de Boerenbond. De heer Vrancken zal de rol van ondervoorzitter op zich nemen.

De voorzitter en de ondervoorzitter van Vegaplan worden beurtelings gekozen uit de vertegenwoordigers van de sectoren "primaire productie" en "handel en verwerking".

Steven De Cuyper stelt:  «Agristo doet sinds vele jaren beroep op Vegaplan gecertificeerde grondstoffen. Kwaliteitsborging is voor ons essentieel! Vandaar dat wij graag onze bijdrage willen leveren op het niveau van het kwaliteitsbeleid. De sterkte van Vegaplan zit hem in het feit dat het ingebed is in de regionale structuren van België, er nauwe samenwerking is met de overheden en alle betrokken partijen meewerken. Voor ons als exportland zijn de recent bereikte benchmark met GlobalG.A.P. evenals de erkenning van de nieuwe module VegaplanFR door Frankrijk, belangrijke mijlpalen. Ze bieden zekerheid in onze internationale handelsactiviteiten.»


Vegaplan jaarverslag 2020


Het feit dat 60% van de Belgische landbouwbedrijven gecertificeerd zijn, toont het belang aan van de Vegaplan Standaard, die zowel een garantie als een aankoopvoorwaarde is voor afnemers van plantaardige producten. In termen van landbouwareaal loopt dit cijfer op tot 67% van de landbouwgrond die voor plantaardige productie wordt gebruikt. Dit cijfer werd berekend door het vergelijken van de opgegeven oppervlaktes die tijdens de audit door de OCI’s worden verzameld met het cijfer van de FOD (2019) uit de areaalaangiften. Meer details zijn te vinden in het Vegaplan-jaarverslag 2020 .

In 2020 werden meer dan 5.700 audits uitgevoerd voor de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie, waaronder 519 onaangekondigde audits. Deze audits zijn uitgevoerd door 78 in Vegaplan erkende auditoren van 11 OCI. De meest voorkomende non-conformiteiten die tijdens de audits werden vastgesteld, zijn ook te vinden in ons jaarverslag.

Voor de Vegaplan Standaard voor de loonwerkers zijn er in 2020 meer dan 500 audits uitgevoerd door 25 erkende auditors via 8 OCI. Ten slotte heeft de in 2019 gelanceerde Vegaplan Standaard voor de Niet Eetbare Tuinbouwproducten een aanzienlijke toename gekend, met 93 siertelers gecertificeerd in 2020.

Wat de ontwikkeling van de standaarden betreft, werd het afgelopen jaar gekenmerkt door de lancering van versie 4.0 van de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie en versie 2.0 van de Vegaplan Standaard voor de Loonwerkers. Wij nodigen u uit kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen in ons jaarverslag.

Nieuwe functies bij de elektronische teeltfiches

Voor het teeltseizoen 2020 is dit systeem voorzien van interessante nieuwe functies:

  • De percelen die in de verzamelaanvraag werden ingevoerd, kunnen nu gemakkelijk in het Vegaplan-teeltfiche worden geïmporteerd, wat veel tijd bespaart. De uitwisseling van perceelgegevens vond plaats in samenwerking met de Vlaamse en Waalse autoriteiten.
  • Bovendien kan de teler nu zijn eigen percelen op het scherm tekenen, wat een exacte geografische identificatie van de gebruikte grond mogelijk maakt. In combinatie met het eenvoudig delen met afnemers, biedt de Vegaplan teeltfiche een praktisch instrument voor gewasregistratie.


De elektronische teeltfiche kan door elke gecertificeerde landbouwer worden gebruikt via zijn persoonlijke login als producent. Klik hier om onze videoclip te bekijken.

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze belangrijkste verwezenlijkingen en successen voor 2020, alsook onze vooruitzichten voor het jaar 2021.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen ervan!

Nieuws archief