Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

In de pratijk

Een landbouwer vraagt, al dan niet op verzoek van zijn afnemer, een OCI (onafhankelijke certificeringsinstelling) op zijn bedrijf een audit te komen uitvoeren voor een bepaalde sectorgids en/of lastenboek. Om zich voor te bereiden op deze audit moet hij met behulp van het lastenboek, en vooral van de checklist, nagaan of hij aan al de eisen beantwoordt; indien de audit positief is, rijkt de OCI  hem een certificaat uit, dat drie jaar geldig is, en worden de certificeringsgegevens van zijn bedrijf opgenomen in de Vegaplan/Codiplan databank.