Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids voor primaire plantaardige productie

16.10.2014

14 oktober 2014 wordt een belangrijke mijlpaal in de administratieve vereenvoudiging van het certificeringssysteem in de primaire plantaardige productie. 
 

Het FAVV erkent immers de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard (versie 1.1 dd 06.10.2014) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A ‘Plantaardige productie’ en B ‘Ruwvoeder’ – versie 1.1 dd 30.10.2013), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn.
 

Een apart certificaat voor de Sectorgids – waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen - is dus niet meer nodig.
 

Voor meer informaties vindt u het persbericht via  deze link

+lees verder

Een nieuwe versie van de Vegaplan Standaard (versie 1.1) wordt op 6 oktober 2014 gepubliceerd

06.10.2014

Deze nieuwe versie treedt in werking op 01.12.2014. Deze versie vermeldt de waarderingsniveaus voor de Sectorgids van de eisen van de Vegaplan Standaard die overeenkomen met deze van de Sectorgids.
 

Ter herinnering: de Vegaplan Standaard neemt alle eisen op van de Sectorgids voor primaire plantaardige productie (die onder de bevoegdheid zijn van het FAVV), maar met soms andere waarderingsniveau's. 
 

Hier  vindt u het lastenboek en de checklist. 

+lees verder

Certificering in plantaardige productie...een systeem voor markttoegang

11.07.2014

Het lastenboek markttoegang bevat de basisvoorwaarden voor de teler om zijn producten te kunnen aanbieden bij de afnemer, al dan niet in het kader van een leveringscontract. 
 

Deze markttoegang geldt zowel voor afnemers op de Belgische markt als voor deze in de buurlanden. 

Het systeem van Vegaplan moet dus voor elke landbouwer toegankelijk zijn en moet eenvoudig, haalbaar, betaalbaar en controleerbaar. 

 

Het volledige artikel "Certificering in plantaardige productie...een systeem voor markttoegang" kan u onderaan in PDF downloaden. 

+lees verder

De Vegaplan Standaard treedt in werking!

04.06.2014

Vanaf 01.06.14 is de Vegaplan Standaard van toepassing. Tegenover de IKKB Standaard is de certificatiescope uitgebreid door het opnemen van de eisen in het kader van IPM (Integrated Pest Management) en de ontwikkeling van de maatregelen in het kader van duurzame ontwikkeling.
 

Bijkomende informatie vindt u  op de folder van de Vegaplan Standaard
 

Via  deze link  kunt u het lastenboek en de checklist van de Vegaplan Standaard downloaden.

+lees verder

Sector primaire productie : facturatie van de jaarlijkse FAVV-HEFFING

31.03.2014

Het FAVV heeft tussen 17 en 21 maart ll. de facturen verzonden voor de jaarlijkse FAVV heffing 2014 aan een groot aantal ondernemingen in de sector primaire productie. Voor een aantal ondernemingen werd de vermindering van heffing niet toegekend, waarop ze recht hadden omwille van een gevalideerd autocontrolesysteem. Enkele van deze ondernemingen hebben hiervoor reeds klacht ingediend bij het FAVV, en wij zullen daar zo snel mogelijk gevolg aan geven. De andere betrokken ondernemingen zullen vanaf 2 april hierover een brief ontvangen met een aangepaste factuur en een creditnota voor de oude factuur.
 

De ondernemingen die een factuur hebben ontvangen aan het volle tarief, maar die geen bericht van een verbetering ontvingen in de loop van de eerste week van april, en die toch menen recht te hebben op een vermindering omwille van de validatie van hun autocontrolesysteem worden verzocht om dan hiervoor beroep aan te tekenen bij de OCI die hun activiteiten heeft geauditeerd.
 

Het FAVV verontschuldigt zich voor dit ongemak.

+lees verder

De folder over de Vegaplan Standaard is beschikbaar!

24.03.2014

U kunt vanaf nu de  folder over de Vegaplan Standaard  in pdf formaat downloaden. 

+lees verder

Vegaplan Standaard uitgebreid met twee nieuwe luiken : IPM en duurzaamheid !

06.03.2014

Vanaf 01.03.14 verbreedt de Vegaplan Standaard zijn certificeringsscope, door de opname van de Europese en regionale eisen in verband met Integrated Pest Management en de opname van maatregelen in het kader van duurzame ontwikkeling. Na tien jaar verandert het lastenboek ook van naam: IKKB wordt “Vegaplan Standaard”.
 

Het lastenboek en de checklist van de Vegaplan Standaard kan u via  deze link  downloaden.

Het persbericht betreffende de Vegaplan Standaard vindt U hier

+lees verder

Seminarie: "Duurzame ontwikkeling in de plantaardige productie"

19.11.2013

Duurzame ontwikkeling is een maatschappelijk thema waarvan het belang steeds toeneemt. De plantaardige primaire productie moet dan ook rekening houden met verwachtingen van de afnemers en de consumenten inzake duurzame ontwikkeling. Tijdens dit seminarie zullen verschillende sprekers hun visie op dit thema toelichten.

 

Inschrijven verplicht: om u in te schrijven, gelieve een email naar info@vegaplan.be te sturen met vermelding van uw naam, uw organisatie en uw functie.

+lees verder

De vernieuwde handleiding van de IKKB Standaard Plantaardige Productie (versie 4) is beschikbaar!

27.09.2013

In deze handleiding hebben wij gepoogd de IKKB Standaard voor de Primaire Productie te verduidelijken aan de hand van illustraties en praktische voorbeelden...

Deze handleiding omvat alles wat u nodig hebt : naast de CHEKLIST en het uitgebreide lastenboek, vindt u hier ook tal van voorbeelden van registerspictogrammen, etc.

Wij hopen dat deze handleiding u op weg mag helpen om het IKKB certificaat te behalen, maar dat het ook een handig instrument mag zijn waar u ook als gecertifceerde landbouwer op kan terugvallen.

Deze handleiding vindt u hier

+lees verder

GMP+ International erkent het IKKB certificaat

15.07.2013

In mei 2013 ondertekende Vegaplan een overeenkomst met GMP+ International, een van oorsprong Nederlandse organisatie en een wereldspeler op het gebied van voederveiligheidscertificatie met meer dan 12.000 deelnemende bedrijven in meer dan 67 landen.
 

Door deze overeenkomst wordt het IKKB certificaat voor Primaire Plantaardige Productie voortaan binnen het GMP+ Feed Safety Assurance scheme erkend. Als GMP+ gecertificeerde bedrijven producten afnemen van IKKB-gecertificeerde telers, hoeven ze niet langer de zogenaamde poortwachtersoptie toe te passen. Deze poortwachtersoptie bestaat erin een intensief ingangscontrole programma uit te voeren dat gebaseerd is op een door het voederbedrijf uitgevoerde risicobeoordeling en de kwaliteitsborging die de teler toepast.
 

Door deze overeenkomst heeft Vegaplan zijn erkenning verder uitgebreid en heeft het opnieuw de markttoegang voor  IKKB gecertificeerden verruimd.

+lees verder

Pagina's