Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Wij verhuizen op 17 april !

10.04.2015

De kantoren van de vzw's 'Vegaplan / Codiplan / Belbeef' verhuizen deze vrijdag 17 april. 
 

Naar aanleiding daarvan zullen we uitzonderlijk op deze dag gesloten zijn. 
 

Onze nieuwe coördinaten zijn:
 

Bolwerklaan 21/35-36 - 1210 Brussel

Tel: +32 2 880 22 00

Fax: +32 2 880 22 19

E-mail : info@vegaplan.be en  info@codiplan.be 

+lees verder

De Winter nieuwsbrief is beschikbaar !

03.02.2015

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden: 


Plantaardige Productie
 

- Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

- Vegaplan Standaard: een checklist op maat van uw bedrijf

- Monitoring van pesticidenresiduen in de versmarkt

- Duurzaamheid binnen de agrovoedingsindustrie

- Fytolicentie: vergeet uw aanvraag niet in te dienen


Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Rund: overgangsperiode verlengd tot 31.03.2015


Vegaplan/Codiplan
 

- Wij verhuizen binnen enkele weken...

 

Veel leesgenot toegewenst ! 

+lees verder

Certificaat voor professionele geschiktheid voor het vervoer van dieren.

08.01.2015

Het « CER Groupe » organiseert op 06 maart 2015 om 14u00 (CERGoupe, Rue du Carmel 1 à 6900 Marloie) een examen (voor Franstaligen) voor het verkrijgen van het geschiktheidscertificaat voor het vervoer van dieren (runderen, paarden, pluimvee, kleine herkauwers en varkens). 
 

Ter herinnering: dit certificaat is verplicht voor al de personen, bestuurders en begeleiders die een vervoer uitvoeren dat rechtstreeks of onrechtstreeks tot een winst leidt. De cursus zelf evenals de nodige informatie kunnen op de volgende webpagina worden geraadpleegd: http://agrideveloppement.cergroupe.be/fr.
 

Aandacht: inschrijven kan pas tot 48 uur voor het examen.
 

Contact: A. DE BRUYN 003284/220.389 of 0032498/125.974

+lees verder

Een nieuwe tool voor de landbouwers: de gepersonaliseerde checklist voor de Vegaplan Standaard !

15.12.2014

Een gepersonaliseerde checklist voor de plantaardige sector is beschikbaar in PDF op onze website. Het is een ideale manier om een controle voor te zijn.
 

Dit is een checklist die u als landbouwer kan genereren met enkel de eisen die toepasbaar zijn op uw landbouwbedrijf, in functie van uw activiteiten, geldig voor de Vegaplan Standaard en ook voor de Sectorgids (met of zonder IPM).
 

Surf daartoe op onze  website

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar !

17.11.2014

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:
 

Plantaardige Productie
 

- IKKB Standaard wordt 'Vegaplan Standaard'

- Vegaplan certificatie: een proef voor de plantaardige sector

- Vegaplan verwerft nieuwe middelen om haar communicatie te verbeteren ! 

- Equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids autocontrole 


Dierlijke Productie
 

- CodiplanPLUS Varkens: antibiotica registratie

- CodiplanPLUS Rund: einde van de overgangsperiode


Vegaplan/Codiplan
 

- Welkom op onze nieuwe website !

- Certificatie in een paar cijfers...


Loonwerkers
 

- Phytofar verplicht de certificatie voor loonsproeiers


Varia
 

- Phytolicencie: vergeet uw aanvraag niet in te dienen...

 

Veel leesgenot toegewenst ! 

+lees verder

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids voor primaire plantaardige productie

16.10.2014

14 oktober 2014 wordt een belangrijke mijlpaal in de administratieve vereenvoudiging van het certificeringssysteem in de primaire plantaardige productie. 
 

Het FAVV erkent immers de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard (versie 1.1 dd 06.10.2014) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A ‘Plantaardige productie’ en B ‘Ruwvoeder’ – versie 1.1 dd 30.10.2013), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn.
 

Een apart certificaat voor de Sectorgids – waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen - is dus niet meer nodig.
 

Voor meer informaties vindt u het persbericht via  deze link

+lees verder

Een nieuwe versie van de Vegaplan Standaard (versie 1.1) wordt op 6 oktober 2014 gepubliceerd

06.10.2014

Deze nieuwe versie treedt in werking op 01.12.2014. Deze versie vermeldt de waarderingsniveaus voor de Sectorgids van de eisen van de Vegaplan Standaard die overeenkomen met deze van de Sectorgids.
 

Ter herinnering: de Vegaplan Standaard neemt alle eisen op van de Sectorgids voor primaire plantaardige productie (die onder de bevoegdheid zijn van het FAVV), maar met soms andere waarderingsniveau's. 
 

Hier  vindt u het lastenboek en de checklist. 

+lees verder

Certificering in plantaardige productie...een systeem voor markttoegang

11.07.2014

Het lastenboek markttoegang bevat de basisvoorwaarden voor de teler om zijn producten te kunnen aanbieden bij de afnemer, al dan niet in het kader van een leveringscontract. 
 

Deze markttoegang geldt zowel voor afnemers op de Belgische markt als voor deze in de buurlanden. 

Het systeem van Vegaplan moet dus voor elke landbouwer toegankelijk zijn en moet eenvoudig, haalbaar, betaalbaar en controleerbaar. 

 

Het volledige artikel "Certificering in plantaardige productie...een systeem voor markttoegang" kan u onderaan in PDF downloaden. 

+lees verder

De Vegaplan Standaard treedt in werking!

04.06.2014

Vanaf 01.06.14 is de Vegaplan Standaard van toepassing. Tegenover de IKKB Standaard is de certificatiescope uitgebreid door het opnemen van de eisen in het kader van IPM (Integrated Pest Management) en de ontwikkeling van de maatregelen in het kader van duurzame ontwikkeling.
 

Bijkomende informatie vindt u  op de folder van de Vegaplan Standaard
 

Via  deze link  kunt u het lastenboek en de checklist van de Vegaplan Standaard downloaden.

+lees verder

Sector primaire productie : facturatie van de jaarlijkse FAVV-HEFFING

31.03.2014

Het FAVV heeft tussen 17 en 21 maart ll. de facturen verzonden voor de jaarlijkse FAVV heffing 2014 aan een groot aantal ondernemingen in de sector primaire productie. Voor een aantal ondernemingen werd de vermindering van heffing niet toegekend, waarop ze recht hadden omwille van een gevalideerd autocontrolesysteem. Enkele van deze ondernemingen hebben hiervoor reeds klacht ingediend bij het FAVV, en wij zullen daar zo snel mogelijk gevolg aan geven. De andere betrokken ondernemingen zullen vanaf 2 april hierover een brief ontvangen met een aangepaste factuur en een creditnota voor de oude factuur.
 

De ondernemingen die een factuur hebben ontvangen aan het volle tarief, maar die geen bericht van een verbetering ontvingen in de loop van de eerste week van april, en die toch menen recht te hebben op een vermindering omwille van de validatie van hun autocontrolesysteem worden verzocht om dan hiervoor beroep aan te tekenen bij de OCI die hun activiteiten heeft geauditeerd.
 

Het FAVV verontschuldigt zich voor dit ongemak.

+lees verder

Pagina's