Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids voor primaire productie - plantaardige productie

05.11.2015

Op 13 oktober 2015 heeft het FAVV de equivalentie erkend tussen de Vegaplan Standaard (versie 2.0 dd 02.09.2015) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A "Plantaardige Productie" en B "Ruwvoeder" - versie 2.0 dd 02.09.2015), gezien de eisen van de Sectorgids integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn. 
 

Een apart certificaat voor de Sectorgids - waarvoor de OCI soms een bijkomende factuur dient op te stellen - is dus niet nodig. 
 

Concreet: indien alle plantaardige activiteiten aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard, geniet de landbouwer van:
 

  • de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage
  • de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV


Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige activiteiten gunstig geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde sectorgids of door het FAVV.
 

De landbouwer kan echter steeds kiezen voor de Sectorgids (modules A en/of B) zonder de Vegaplan Standaard als hij dit wenst. 
 

De checklijst van de Vegaplan Standaard omvat de eisen van beide lastenboeken afzonderlijk in eenzelfde document. 
 

De concordantietabellen tussen de twee lastenboeken zijn te vinden  hier

 

+lees verder

Vegaplan Standaard/Sectorgids voor de primaire productie : nieuwe versie!

05.10.2015

Deze versie 2.0 omvat uitsluitend de reglementatie bijwerkingen voor de plantaardige productie (modules A, B en D van de Sectorgids), meer bepaald inzake de fytolicentie en voedselhygiëne. 
 

Deze nieuwe versie treedt in werking op 25 november 2015, wanneer ook de reglementering inzake de fytolicentie van toepassing wordt. 
 

Het lastenboek en de checklist zijn gratis beschikbaar via  deze link

+lees verder

De FAQ's voor de Vegaplan Standaard zijn beschikbaar!

02.10.2015

In deze FAQ worden de vragen opgenomen die gesteld zijn in het kader van het certificeren van de door Vegaplan ontwikkelde Standaarden, betreffende de producenten van plantaardige primaire productie en de aannemers van land- en tuinbouwwerken. 
 

U vindt deze FAQ's via  deze link

+lees verder

Mathieu VRANCKEN nieuwe Voorzitter van Vegaplan

21.09.2015

Mathieu VRANCKEN is dokter in diergeneeskunde en voorzitter van de Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) en de vakgroep akkerbouw van Boerenbond. Hij volgt als voorzitter Antoon Wallays, bestuurder van Agristo nv op.
 

Als ondervoorzitter werd Jean MAERTENS verkozen, voorzitter van Synagra, de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten. Hij volgt Alain MASURE, directeur van de studiedienst bij de FWA op.
 

Voorzitter en Ondervoorzitter worden bij Vegaplan beurtelings tussen de schakel ‘primaire productie’ en de schakel ‘handel en/of verwerking’ gekozen.
 

Mathieu VRANCKEN, voorzitter van Vegaplan: “Ik wil in naam van de Raad van Bestuur en mij persoonlijk, mijn voorganger Antoon WALLAYS hartelijk danken voor zijn inzet tijdens zijn mandaat ten voordele van Vegaplan. Ik neem met enthousiasme het voorzitterschap van hem over. In deze voor de producenten moeilijke (crisis)tijden is het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van de landbouwgrondstoffen en producten belangrijker dan ooit.
 

17.000 gecertificeerde landbouwbedrijven bewijzen het belang van de Vegaplan Standaard die niet alleen een garantie maar ook een voorwaarde is voor de afnemers van plantaardige producten. De bereikte erkenning door de regionale overheden voor IPM enerzijds, en de equivalentieverklaring van het FAVV voor de controle van het luik voedselveiligheid anderzijds, bevestigen de waarde van Vegaplan. Wij blijven ervoor ijveren, dat met dit Vegaplan certificaat ook de deuren voor de internationale markt open gaan zonder bijkomende certificaties.
 

Samen met de andere bestuurders en het Vegaplan team zal ik hieraan werken. Ik kijk er naar uit!

 

Het Vegaplan team bedankt van harte de heren WALLAYS en MASURE voor hun vertrouwen, steun en dynamisme, en feliciteert de heren VRANCKEN en MAERTENS voor hun nieuwe functies binnen de Raad van Bestuur van Vegaplan.

+lees verder

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

10.08.2015

In deze Vegaplan/Codiplan nieuwsbrief zal u de volgende onderwerpen terugvinden:


Plantaardige Productie
 

- Vegaplan Standaard: er komt een nieuwe versie aan

- Opslag van graangewassen: opgelet bij het gebruik van CIPC op de aardappelen

- Opslag van fytoproducten voor professioneel gebruik: gids om de opslagruimte op de normen af te stemmen


Dierlijke Productie 
 

- CodiplanPLUS Rund: de meest voorkomende non-conformiteiten

- CodiplanPLUS Parkkonijn: lastenboek beschikbaar!

- Salmonella-monitoring: het FAVV voert niet langer analyses uit!


Vegaplan/Codiplan
 

- De activiteitenverslagen van 2014 van de vzw's Vegaplan en Codiplan zijn gepubliceerd

- Sectorgids voor de primaire productie: er komt een nieuwe versie aan


Varia
 

- Dierenvoeders: de norm GMP wordt "Feed Chain Alliance Standard"

 

Veel leesgenoot toegewenst ! 

+lees verder

De folder betreffende de Gids primaire productie is beschikbaar !

29.07.2015

De folder betreffende de Gids primaire kan u  hier  gratis downloaden. In deze folder vindt u nuttige informatie betreffende het certificeren voor de Sectorgids Primaire Productie (dierlijke en/of plantaardige productie). 

+lees verder

De activiteitenverslagen van 2014 zijn gepubliceerd !

29.07.2015

De activiteitenverslagen van 2014 van de vzw's Vegaplan, Codiplan en OVPG kan u  hier  downloaden. 

+lees verder

Salmonella-monitoring: het FAVV voert niet langer analyses uit!

15.07.2015

Sinds april 2015 heeft het FAVV, als gevolg van budgettaire beperkingen, haar financiering van salmonella-analyses bij varkens stopgezet. 
 

Aangezien CodiplanPLUS Varkens echter kadert in de overeenkomst tot uitwisselbaarheid met de Duitse Standaard QS, moeten wij zorgen voor de continuïteit van het Salmonella-statuut van afmestbedrijven met een CodiplanPLUS Varkens-certificaat. Daarom moeten de leden van ons systeem deze analyses blijven uitvoeren!
 

Surf naar  volgende link  voor meer informatie. 

+lees verder

Gids voor de aanpassing aan de normen van de opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik

08.07.2015

Het is niet altijd gemakkelijk alle nodige informatie te vinden om het fytolokaal in orde te zetten tegenover de regelgeving. 

Daarom stellen de "Comité régional phyto", "Phyteauwal" en "Preventagri" de gids "Guide pour la mise aux normes des locaux de stockage des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel" ter beschikking. 

In deze gids vindt u het geheel van de reglementarie eisen evenals de eisen uit de Vegaplan Standaard betreffende de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. 
 

Deze gids is beschikbaar op de volgende websites:
 

 

+lees verder

Hebt U vragen rond certificatie ?

08.07.2015

Op maandag 27 juli 2015 van 10u30 tot 11u30 zullen Codiplan, Vegaplan en Belbeef op de landbouwbeurs in Libramont in het VIP-gedeelte van de FWA-stand aanwezig zijn. 
 

Ter deze gelegenheid zal er een film over de certificatie getoond worden, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie, waarop de beheeders van de lastenboeken in de primaire productie uw vragen zullen beantwoorden. 
 

Komt gerust langs op onze stand om ons uw praktische vragen te stellen!

+lees verder

Pagina's