Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De Juni 2020 nieuwsbrief is beschikbaar!

12.06.2020

+lees verder

Nieuwe functionaliteiten beschikbaar in de Vegaplan teeltfiche

06.05.2020

Importeer uw percelen uit de verzamelaanvraag in de online teeltfiche van Vegaplan

 

Vorig jaar lanceerde Vegaplan een gratis teeltfiche voor alle gecertificeerde landbouwers. Voor dit teeltseizoen zijn er enkele interessante functionaliteiten bijgekomen. Percelen die in de verzamelaanvraag werden ingegeven kunnen nu eenvoudig worden geïmporteerd in de Vegaplan teeltfiche, wat een grote tijdsbesparing oplevert. De uitwisseling van perceelsgegevens is in samenwerking met de Vlaamse en Waalse overheden tot stand gekomen.

 

Voor meer informatie, zie ons persbericht hier

+lees verder

Nieuwsbrief Covid-19

24.04.2020

+lees verder

Coronavirus - impact op certificatie

23.03.2020

Rekening houdend met de maatregelen die de federale regering afgekondigd heeft op 17 maart om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, heeft het FAVV toegestaan dat de audits in het kader van autocontrole gedurende de periode van de maatregelen uitgesteld worden, zonder impact op de bonus indien het ACS certificaat hierdoor zou komen te vervallen. 

 

De audits in het kader van Vegaplan en Codiplan zijn dan ook tijdelijk uitgesteld. Om de markttoegang van de landbouwproducten te garanderen, werden alle certifcaten die in de komende periode zouden vervallen administratief verlengd tot 31.05.2020. Indien de beperkende maatregelen van de overheid zouden verlengd worden, zullen we de situatie opnieuw evalueren en in samenspraak met het FAVV een oplossing uitwerken. 

 

Voor de landbouwers, kunt u uw eigen certificatiestatus steeds raadplegen in onze databank via de gebruikelijke URL: https://prod.primaryproduction.be/login 

 

Voor de afnemers, kunt u de certificatiestatus van uw leveranciers steeds raadplegen in onze databank via de gebruikelijke URL: https://hviv.primaryproduction.be/login

 

Als u vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. 

 

 

+lees verder

De winter nieuwsbrief is beschikbaar!

21.02.2020

+lees verder

Studiedag Azalea & Rhododendron

01.02.2020

Voor wie meer te weten wil komen over certificering in de sierteelt en de Vegaplan Standaard NET is dit de uitgelezen kans.  

Op woensdag 19 februari 2020 vindt om 14u de jaarlijkse Studiedag Azalea & Rhododendron plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. Meer info vind je op https://lnkd.in/evFpSQ7

+lees verder

Onze kantoren zijn gesloten van 23/12 tot en met 01/01.

17.12.2019

Het Vegaplan- en Codiplan team wenst u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

27.11.2019

+lees verder

Vegaplan publiceert versie 3.0 van de Vegaplan Standaard

17.09.2019

Naar aanleiding van de goedkeuring van de Sectorgids G-040 v4.0 door het FAVV publiceert Vegaplan versie 3.0 van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Vegaplan, die verantwoordelijk is voor het administratief beheer van de Vegaplan Standaarden en Sectorgidsen, staat hiervoor in nauw overleg met bevoegde overheden, afnemers en landbouworganisaties. De Vegaplan Standaard omvat alle wettelijke en bovenwettelijke eisen rond voedselveiligheid, geïntegreerde gewasbescherming (IPM), duurzame ontwikkeling en markttoegang. Het Vegaplan certificaat waarborgt zo dat de afgeleverde producten conform de geldende wetgeving en kwaliteitseisen zijn. Doordat de Modules A&B (“Plantaardige productie” en “Ruwvoeder”) van de Sectorgids G-040 volledig in de Standaard geïntegreerd zijn, heeft het FAVV de Vegaplan Standaard v3.0 equivalent verklaard met de Sectorgids v4.0. Dit betekent dat de landbouwer een gecombineerd certificaat behaalt en kan genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en een vermindering van de inspectiefrequentie door het FAVV indien alle productgroepen binnen zijn bedrijf worden afgedekt. Deze meerwaarde werd reeds door meer dan 17.000 landbouwers erkend.

 

Belangrijke wijzigingen op gebied van voedselveiligheid, duurzame teelttechnieken en IPM

 

Eén van de belangrijkste ingrepen in versie 3.0 is de grondige herwerking van de eisen voor het water dat gebruikt wordt in voor-oogst en na-oogst activiteiten die in het nieuwe hoofdstuk “water voor primaire productie en daarmee verband houdende bewerkingen” zijn weergegeven. Een uitgebreide bijlage ondersteunt de eisen door het aanreiken van een risicoanalyse en beslissingsbomen die de landbouwer helpen om aan de eisen te voldoen. Nieuw is ook de integratie van een nieuw hoofdstuk ‘export naar derde landen’. Dit is van toepassing voor producten met bestemming derde landen waar bijkomende of andere vereisten dan de EU-wetgeving gelden.

Ter voorkoming van aardappelziektes en -plagen werden ook de fytosanitaire eisen voor pootgoed aangescherpt. Op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) werden een reeks aanpassingen uitgevoerd en nieuwe eisen opgenomen welke middels een checklist-update reeds in voege traden. Onder de sectorspecifieke eisen zijn de schriftelijke bevestiging (niveau 2) dat plastiek gebruikt bij ruwvoeder geschikt is om in contact te komen met diervoeder en de verplichting van gebruik van blauwe handschoenen bij het oogsten van industriegroenten meest ingrijpend.

 

Vegaplan Standaard v3.0 geldt definitief vanaf 4 december 2019

 

De Vegaplan Standaard v3.0 treedt definitief in werking op 4 december 2019, vanaf wanneer alle audits volgens deze versie moeten gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kan versie3.0 echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis te nemen van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan.

Het lastenboek is gratis beschikbaar op de website www.vegaplan.be waar ook een checklist op maat kan worden gegenereerd. Er is ook een handleiding ter beschikking met pictogrammen, invullijsten en procedures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft elke gecertificeerde landbouwer toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en hij zijn elektronische teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Deze integratie doorheen de keten maakt dat de Vegaplan Standaard onmisbaar is geworden in de plantaardige sector.

+lees verder

De zomer nieuwsbrief is beschikbaar!

26.07.2019

+lees verder

Pagina's