Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Perceelfiche

Vegaplan biedt voor alle Vegaplan gecertificeerde landbouwers een gratis elektronische perceelfiche aan. 

Deze tool laat toe om de gegevens die in het kader van de certificatie voor de Vegaplan Standaard geregistreerd moeten worden te registreren en te bewaren binnen de Vegaplan databank omgeving, en vergemakklijkt het delen van uw teeltfiches met uw afnemers. 

Deze elektronische tool is ontworpen in samenwerking met INAGRO, het landbouw- en tuinbouwonderzoekscentrum van de provincie West-Vlaanderen, dia via een automatische communicatie tussen onze databases gegevens verstrekt over de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per teelt. 

Voor de landbouwers: 

Zodra uw certificeringinstelling (OCI) uw gegevens in de Vegaplan databank heeft ingegeven, ontvangt u per mail een login en een paswoord. U heeft dan de mogelijkheid om uw percelen en uw teeltfiches in te geven. Een teeltfiche is samengesteld uit volgende elementen: de productielocatie, de gegevens betreffende het zaaien of het planten, de irrigatie en de oogst. U kan ook één of meerder percelen bijvoegen en gegevens registreren zoals de teelthistoriek, de bemesting of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. 

Wanneer u een perceelfiche hebt ingegeven kan u de afnemer(s) aanduiden die toegang mogen hebben tot deze teeltfiche. Enkel u beslit welke afnemers u aangeduid en wanneer de fiches klaar zijn om door de aangeduide afnemers te worden geraadpleegd. 

Via deze link heeft u toegang tot de databank (producentportaal). Voor bijkomende informatie vindt u er hier de gebruikshandeling voor de landbouwers.