Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Perceelfiche

Vegaplan biedt voor alle Vegaplan gecertificeerde landbouwers een gratis elektronische perceelfiche aan. 

Deze tool laat toe om binnen de Vegaplan databank omgeving de gegevens te registreren en te bewaren die in het kader van de certificatie voor de Vegaplan Standaard geregistreerd moeten worden. Bovendien is het zeer eenvoudig om uw teeltfiches met uw afnemers te delen. 

Deze teeltfiche is ontworpen in samenwerking met INAGRO, het landbouw- en tuinbouwonderzoekscentrum van de provincie West-Vlaanderen, die via een automatische communicatie tussen onze databases gegevens verstrekt over de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per teelt. 

Voor de landbouwers: 

Zodra uw certificeringinstelling (OCI) uw gegevens in de Vegaplan databank heeft ingegeven, ontvangt u per mail een login en een paswoord. U heeft dan de mogelijkheid om uw percelen en uw teeltfiches in te geven.

Percelen kunnen worden aangemaakt door deze manueel toe te voegen en eventueel te tekenen op een kaart. Het is echter ook mogelijk om de percelen die u in de verzamelaanvraag op E-Loket (Vlaanderen) of PAC-on-Web (Wallonië) heeft aangemaakt direct in de Vegaplan databank te importeren, waarna ze in de teeltfiches kunnen worden gebruikt. Door de percelen te gaan gebruiken in de teeltfiches, wordt ook automatisch een teelthistoriek opgebouwd die in de teeltfiches verder kan worden aangevuld.

De teelthandelingen kunnen worden geregistreerd in de teeltfiches. Hierbij heeft u de mogelijkheid om meerdere percelen met hetzelfde gewas, en vermoedelijk ook gelijklopende teelthandelingen, op één teeltfiche te gaan groeperen. Hiervoor kunt u meerdere percelen aan één teeltfiche toewijzen, wat de registratie voor deze teelt vereenvoudigt. In de teeltfiches kunnen onder meer volgende elementen worden ingevoerd: de percelen, voorvruchten of teelthistoriek, zaaien of planten, bemesting, toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, irrigatie, oogsten,… .

Tenslotte kunt u voor iedere teeltfiche aanduiden of u deze met uw afnemers wilt delen. Zo kan u voor iedere afnemer aanduiden van welke percelen hij de teeltgegevens kan zien. U kan de toegang tot uw data door de afnemer ook steeds terug afzetten. Als landbouwer blijft u dus steeds de eigenaar van de data.

Via deze link heeft u toegang tot de databank (producentportaal). Voor bijkomende informatie vindt u er hier de gebruikshandeling voor de landbouwers. 

Voorbeeld van Vegaplan teeltfiche: