Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan - Loonwerker

 
  • Sectorgids + Checklist: 

G-033  versie 2.0 - Van toepassing vanaf 11/10/2016

  • Vegaplan Standaard Loonwerker - 

Lastenboek Vegaplan Standaard Loonwerker  

Van toepassing vanaf 01 juni 2019: 

Checklist Vegaplan Standaard Loonwerker (in PDF formaat) - integraal versie: laatste update 25/03/2019

Checklist Vegaplan Standaard Loonwerker (in Excel formaat) - individuel versie: laatste update 25/03/2019