Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Afnemers

De kwaliteit en de veiligheid van grondstoffen is van groot belang voor uw productieprocessen. Onze lastenboeken bieden hierbij de nodige garanties (zowel qua kwaliteit als qua duurzaamheid) en kunnen als basis dienen voor uw leveranciersselectie in het kader van uw eigen kwaliteitssysteem. Bovendien zijn onze certificaten ook in het buitenland erkend, wat uw afzetmogelijkheden verruimt.

Afnemers van landbouwproducten kunnen via de databank nagaan of leveranciers over een certificaat beschikken.

Procedure Vegaplan

Om zich in te schrijven als afnemer bij Vegaplan dient een aanmeldingsformulier (in tweevoud) en het betalingsbewijs voor de Vegaplan.be-bijdrage te worden opgestuurd naar Vegaplan (Havenlaan 86C/202B - 1000 Brussel).

Na inschrijving en betaling van de bijdrage ontvangen afnemers een paswoord en login voor de database van Vegaplan. Hiermee kunnen ze nagaan of telers die aan hen plantaardige grondstoffen leveren over een Vegaplan certificaat beschikken. Dit certificaat garandeert dat deze grondstoffen voldoen aan de eisen van voedselveiligheid en traceerbaarheid en met respect voor het milieu geteeld werden.
Als afnemer van Vegaplan kan U eveneens op de hoogte gehouden worden van de status van de telers die plantaardige producten aan U leveren en die U hebt aangevinkt in de database. Telkens deze teler van status verandert (bv. certificaat in aanvraag naar certificaat behaald of niet behaald), krijgt U een bericht via e-mail.

 

Procedure Codiplan

Afnemers kunnen toegang krijgen tot de Codiplandatabank, om te kunnen nagaan of een bepaalde landbouwer al dan niet CodiplanPLUS gecertificeerd is. Opzoekingen kunnen gebeuren obv het ondernemingsnummer, het vestigingseenheidsnummer of het beslagnummer. Aan deze toegang zijn enkele voorwaarden verbonden. U kan die terug vinden in de hiervoor opgestelde overeenkomst .

Bijdrage (vanaf 1 januari 2017)

Leden uit de schakel afnemers betalen per exploitatiezetel een bijdrage in functie van hun lidmaatschap bij de leden van Vegaplan.be

A. Lid van Belgapom, Bemefa, Subel, VBT, Vegebe, Synagra

  • € 100,00/jaar excl. BTW

B. Geen lid van Belgapom, Bemefa, Subel, VBT, Vegebe, Synagra

  • € 250,00/jaar excl. BTW