Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Hieronder vindt u een kort overzicht van onze ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste wapenfeiten.
2015

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard (versie 2.0 dd 02.09.2015) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A 'Plantaardige productie' en B 'Ruwvoeder' - versie 2.0 dd 02.09.2015).

Met het oog op de verbetering van de communicatie heeft Belbeef om de naam "Generiek Lastenboek Rundvee" aan te passen naar "Belbeef Standaard".

Het uitwisselbaarheidsakkoord met QS in het kader van het lastenboek CodiplanPLUS Varkens verlengd tot eind 2017.

Lancering van het lastenboek CodiplanPLUS Parkkonijn, dat enkel eisen betreffende dierenwelzijn opneemt.

In januari 2015 heeft Vegaplan de score "brons" gehaald (=100% conformiteit tegenover de "essentiële" vragen en 75% van de "basisvragen" voor de erkenning door het SAI platform (Sustainable Agriculture Initiative).
2014

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard (versie 1.1 dd 06.10.2014) en de Sectorgids G-040 voor de primaire productie G-040 (module A 'Plantaardige productie' en B 'Ruwvoeder' - versie 1.1 dd 30.10.2013).

De IKKB Standaard verandert van naam en wordt uitgebreid met een luik duurzaamheid.
Het lastenboek gaat voortaan onder de naam Vegaplan Standaard door het leven.
2013

Op 1 juli, lancering van het lastenboek Codiplan­­PLUS Rund.
Dit lastenboek maakt integraal deel uit van het Generiek Lastenboek Rundvee (GLR) en biedt markttoegang aan de veehouders.

2012
De Sectorgidsen voor de primaire dierlijke en plantaardige productie worden samengevoegd.
Er wordt een module Sierteelt toegevoegd.
Vanaf nu is er voor de volledige primaire productie één Sectorgids: De gids G-040.
2010
In februari sluiten QS en Codiplan een akkoord over de gelijkwaardigheid van QS en CodiplanPLUS Varken.
2009

Om tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen te komen, dit zowel op het administratieve als het inhoudelijke vlak, beslissen Vegaplan en Codiplan om nauwer samen te werken via een "Back Office".

De eerste Sectorgids voor Loonwerkers wordt goedgekeurd door het Voedselagentschap.
2008

De eerste versie van de Sectorgids voor de Primaire Dierlijke productie wordt goedgekeurd.

In september bereiken Vertegenwoordigers van OVPG en het "Akkerbouw Certificeringsoverleg" een akkoord over de wederzijdse acceptatie van de Belgische IKKB Standaard en het Nederlandse VVAK.
2007

In februari ondertekenen OVPG/Landbouw-Service en Stiching Pro aCT een samenwerkingsovereenkomst waarin de gelijkwaardigheid van de IKKB Standaard en VKL (Voedselkwaliteit Loonwerk) voor loonwerkers werd bekrachtigd.

Vegaplan sluit in november een akkoord voor wederzijdse erkenning met Q & S in Duitsland.
De samenwerking is in de daarop volgende jaren enkel intensiever geworden.
2006

Voor de ontwikkeling en het beheer van een sectorgids voor de dierlijke productie richten de landbouworganisaties de vzw Codiplan op.

Eerste Sectorgids Autocontrole Primaire Plantaardige Productie wordt ontwikkeld op basis van de bestaande IKKB Standaard en wordt in juli goedgekeurd door het Federaal Voedselagentschap.
2005

Oprichting van de vzw OVPG.

In samenwerking met Landbouw-Service wordt een IKKB Standaard voor Loonwerkers uitgeschreven en gepubliceerd.
2004
Eerste IKKB Standaard voor Aardappelen, Groenten en Fruit wordt gepubliceerd.
Deze Standaard is gemaakt op basis van bestaande lastenboeken voor afzonderlijke teelten.
Voor het eerst kunnen landbouwers hun aardappelen, groenten en fruit certificeren door middel van één enkel certificaat dat voor 3 jaar geldig is.
In de volgende jaren zal het toepassingsgebied van de Standaard steeds verder uitgebreid worden.
2003
Oprichting van de vzw Vegaplan.be door Agrofront en OVPG. De vzw is voortaan de beheerder van alle lastenboeken.
2002
In Meise ondertekenen de voorzitters van OVPG en Agrofront een intentieverklaring waarbij zij zich engageren om één, bottom-up georganiseerd, kwaliteitsborgingssysteem op te zetten voor de volledige sector.
1999
De verwerkers van en handelaars in primaire plantaardige productie organiseren zich in de feitelijke vereniging OVPG (Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de Plantaardige Grondstoffen en producten).
Ze bespreken met de landbouworganisaties de mogelijkheid om een kwaliteitsborgingssysteem op te starten.