Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Gewasbeschermingsmiddelen die vallen onder een 120 dagen toelating die verlopen is kunnen voortaan apart in fytolokaal met vermelding "120 dagen toelating"

10.09.2018

Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verliezen hun erkenning. Dit om verschillende redenen. Echter in bepaalde noodsituaties wanneer geen alternatieven voorhanden zijn om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden, kunnen sommige gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen. Een overzicht van deze 120 dagen toelatingen is terug te vinden op fytoweb of rechtstreeks via volgende link . Het aantal producten dat dergelijke tijdelijke erkenning van 120 dagen verkrijgt neemt de laatste jaren toe. Daarnaast zijn er een aantal middelen die jaarlijks een terugkerende 120 dagentoelating krijgen. 

 

Wanneer deze periode van 120 dagen is afgelopen, werden deze tot nu toe aanzien als niet erkende middelen en dienden deze apart te worden gestockeerd in het fytolokaal met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare-Gewasbeschermingsmiddelen". In de oneven jaren worden de producten die onder deze NBGM zijn opgeslagen ingeleverd bij de ophaling van Agri-Recover. Echter in het geval van producten met een jaarlijks terugkerende 120 dagen toelating is het wenselijk dat overschotten kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar zonder dat deze bij inspectie van het FAVV worden verzegeld. 

 

Daarom biedt het FAVV vanaf heden een tolerantie voor dergelijke producten. Indien deze afgezonderd staan van de erkende producten, met vermelding "NBGM -120 dagen toelating" (en niet meer met de vermelding "NBGM: Niet-Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen"), kunnen overschotten het jaar nadien gebruikt indien dit product een nieuwe 120 dagen toelating zou verkrijgen. 

 

Voor producten waarvan de erkenning definitief wordt ingetrokken blijft de verplichting gelden deze op te slaan onder de NBGM en dient men deze in te leveren bij Agri-Recover op de hiervoor voorziene momenten. 

 

Voor meer informatie gelieve hier de omzendbrief van het FAVV te raadplegen. 

Nieuws archief