Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Lijst OCI's, Afnemers, gecertificeerde Loonwerkers

Wenst u een certificeringsinstelling contacteren ? Hier vindt u de lijst van de erkende OCI's. 

Een eis van niveau 2 uit de Vegaplan Standaard voor de landbouwers voorziet dat de landbouwers beroep moeten doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker. 

Hier vindt u de lijst van gecertificeerde loonwerkers. 

Hier vindt u de lijst van ingeschreven afnemers. 

‘Bewijs van conformiteit’ van loonwerker in kader van GLOBALG.A.P. certificatie

De Belgische Nationale Interpretatie van GLOBALG.A.P. IFA V5.0-2 geeft voor het eis AF 5.1 meerdere opties tot invulling:

i. Ondertekende beoordeling van loonwerker door landbouwer op basis van de relevante punten van de GLOBALG.A.P. checklijst

ii. Bewijs van conformiteit van loonwerker uitgereikt door GLOBALG.A.P. erkende OCI

iii. (Elektronische) bewijs van geldig certificaat van loonwerker voor IKKB/Vegaplan loonwerk: mogelijk van zodra Vegaplan van GLOBALG.A.P. erkenning heeft gekregen voor standaard 

In afwachting van optie iii. stelt Vegaplan de nodige informatie ter beschikking, om boven genoemde ‘bewijs van conformiteit’ inzake de loonwerker uit te reiken aan de landbouwer (optie ii.):

1. De audit datum: is zichtbaar voor alle Vegaplan erkende OCI’s in de DB van Vegaplan

2. De naam van de OCI’s die de controle bij de loonwerker volgens de Vegaplan Standaard voor loonwerkers heeft uitgevoerd: Is zichtbaar voor alle Vegaplan erkende OCI’s in de DB van Vegaplan

3. De naam van de auditeur: Een lijst met alle erkende auditoren voor de Vegaplan Standaard loonwerk is hier te raadplegen

4. De details over de loonwerker: De activiteiten van de Vegaplan gecertificeerde loonwerker zijn zichtbaar op de publieke lijst van gecertificeerde loonwerkers

5. Lijst met de gecontroleerde Controlepunten en Compliance Criteria: Een concordantietabel tussen GLOBALG.A.P. IFA versie 5.0 en Vegaplan Standaard loonwerk versie 1.0 is hier te raadplegen